Economie

E-mailadres Afdrukken PDF

Hier onder vindt u een abstract van een artikel over stabiliteit in een simpel economie model. Het geeft je een tool in handen waarmee je zelf op eenvoudige wijze kunt laten zien onder welke omstandigheden een economie stabiel of instabiel kan zijn. Het is interessant om te beseffen dat we onze eenvoudige formules zonder meer mogen vervangen door de meest ingewikkelde geneste CES functie om te productie functie te beschrijven en verder bijvoorbeeld min of meer de formules te introduceren die een herverdeling van geld bewerkstelligen. Merk verder op de op de rand van het systeem zonder dat ik dat expliciet genoemd heb er randvoorwaarden gelden, die er op duiden dat er nog een actief deel X naast de beschreven economie bestaat. X zou een bancaire en/of monetaire sector kunnen zijn, waarover ik voorlopig nog geen aannames heb gedaan.

 

Exploring stability and other fundamentals in a simple economy model

On Sustainability, Stability, Utility Functions and Maximum Profit in Real Business Cycles

Marcel R. de la Fonteijne

June 3th 2013 (update of March 9th 2012)

Abstract

In this essay I will show you, from a theoretical point of view, the connection between sustainability, stability, welfare and maximum profit in real business cycles. Where Keynes left out all the mathematics, I rather prefer to be less rigid, but will limit myself to even more simple examples in order to investigate the nature of economics. Attention is given to system stability, sustainability, unemployment, maximum profit conditions and consumer utility functions in real business cycles. As a result I conclude that in general the goals of the actors in the economic field are not serving the mutual interest of society as a whole. E.g. maximum consumer utility does not coincide with maximum producer profit unless their profit is zero when we require also full employment in equilibrium. Furthermore, we show that even the most simple economy model can be intrinsically unstable. An odd result worthwhile further investigation.

Keywords: sustainability, stability, utility function, maximum profit, real business cycle

JEL Classification A10 · C00 · E20

Hier vindt u de link naar het hele artikel: Exploring stability and other fundamentals in a simple economy model

 

Voor meer atikelen en research over macro economie vindt u op: delafonteijne.nl


Hier vindt u een link naar de conjunctuurklok van het CBS voor de Nederlandse economie. Interessant om eens mee te exerceren.

Sustainable Technology and Environmental Solutions

You are here Nieuws Economie