Energie en Exergie

E-mailadres Afdrukken PDF

Het begrip energie wordt in de volksmond op diverse manieren gebruikt. Goed om even bij energie stil te staan op de manier zoals we die in de thermodynamica gebruiken.

Het deel van de energie dat omzetbaar is in arbeid noemen we exergie. Exergie is daarmee een maat voor de kwaliteit van de energie.

Het is dan meteen duidelijk dat je slim moet omgaan met de manier waarop je energie aanwendt.

DLF Sustainable heeft veel kennis om uw proces te optimaliseren en te ontwerpen, waarbij de exergie verliezen tot een minimum beperkt worden en dat vertaalt zich meteen in een hoger rendement van een installatie. Een goed voorbeeld hiervan is de Warmte Kracht Koppeling (WKK), waarbij het wel zaak is dat de warmte en kracht (arbeid) vraag goed op elkaar zijn afgestemd.

Andere begrippen die hierbij een rol spelen zijn enthalpie, vrije energie, entropie.

Nog een interessante website over entropie en de tweede hoofdwet van de thermodynamica, kijkt u met name eens naar de discussie tussen een professor en een student over de relatie entropie en Free Gibb's Energy.

 

 

 

 

 

Sustainable Technology and Environmental Solutions

You are here Expertise Energie en Exergie